Stedenbouw / Haalbaarheid

Een veelvoorkomende activiteit van ons bureau is het maken van stedenbouwkundige haalbaarheidsstudies. Dit varieert van kleine invullingen op herontwikkelingslocaties tot stedenbouwkundige plannen in uitleggebieden.

Ontwikkeling stedenbouwkundige plannen

We ontwikkelen heldere stedenbouwkundige concepten, waarbij goed vormgegeven openbare ruimten ontstaan. We laten ons bij deze stedenbouwkundige plannen sterk inspireren door de kenmerken van de omgeving en proberen hier op aan te sluiten. Tegelijk zorgen we er voor dat er door een afwisseling in het stratenpatroon en een goede groenstructuur een prettig woonmilieu ontstaat waarbij de bijbehorende parkeerproblematiek integraal wordt ingepast. Ook hebben we oog voor de ligging van de individuele woningen die het stedenbouwkundige plan vormen: kavelgrootte, zonoriĆ«ntatie, uitzicht, nabijheid van parkeren en sociale veiligheidsaspecten zijn hierbij belangrijke aspecten.    

Haalbaarheidstudies

Naast het maken van deze stedenbouwkundige verkavelingen kunnen wij door onze integrale aanpak ook de bijbehorende grondexploitatie aanleveren. Op deze manier kan worden verkend of een bepaalde ontwikkeling haalbaar is, dan wel met optimalisaties moet worden vlot getrokken. Veel van deze door ons uitgevoerde stedenbouwkundige haalbaarheidsstudies leiden ook daadwerkelijk tot een planrealisatie, waarbij de de reguliere architectenwerkzaamheden ook door ons worden verricht. 

Van herontwikkelingslocaties tot stedenbouwkundige plannen