BIM

Ons bureau is, na uitgebreide pilots in voorafgaande jaren, sinds 1 januari 2011 volledig omgeschakeld naar het ontwerpen en uitwerken van projecten in een 3D-omgeving. Nadrukkelijk is gekozen om alle plannen als 3D-model te gaan uitwerken vanwege de enorme extra kwaliteit die wij onze opdrachtgevers hiermee kunnen bieden. Deze ontwerptool biedt veel meer ruimtelijk inzicht, zowel op technisch als esthetisch vlak. 

Maximale aansluiting bouwpartners

Quadrant werkt met de OpenBim standaard. Deze standaard biedt ons de mogelijkheid om maximaal aan te sluiten bij de overige bouwpartners ongeacht de software waarmee gewerkt wordt. Wij hanteren hiervoor de basis informatieleverings-specificatie (ILS). Mede vanuit onze jarenlange ervaring met integrale projecten is BIM voor ons een zeer goede aanvulling. Datgene dat voorheen “analoog” en handmatig werd bewaakt, wordt nu digitaal bewaakt in één model en hebben wij een (nog) betere controle op “clashes” tussen de verschillende gebouwmodellen (constructief, installatietechnisch, etc.).

Controle en modelbeheer

Vanuit deze expertise nemen wij bij voorkeur ook het totaalbeheer van het model op ons en treden op als BIM manager. Voor controle en modelbeheer beschikken wij over aanvullende software (Solibri modelchecker) waarmee op basis van een in eigen beheer ontwikkeld protocol het model kan worden gecontroleerd. Deze controle kan bestaan uit een “clash” detectie waarbij de stukken van de verschillende adviseurs worden gecontroleerd op onderlinge afwijkingen. Tevens is het mogelijk de modellen te controleren op de vooraf vastgelegde uitgangspunten voor het ontwerp (PVE) en dus ook op normen en voorschriften.

Uit het model kunnen hoeveelheden (oppervlakten, inhouden, elementen) gegenereerd worden. Deze functie stelt ons in staat gedurende de projectduur informatie uit het model te halen die noodzakelijk is bijvoorbeeld de kostenraming, EPC-/ MPG berekening of overige uittrekstaten.

Samengevat

Werken in een BIM structuur is een vergaande samenwerking met andere partners. Dit leidt tot een eenduidig geheel en zal de faalkosten in het begin van de bouwkolom reduceren. Daarnaast (en vooral) geeft het een grote hoeveelheid extra informatie, die de servicegraad en kwaliteit van ons bureau verder verhoogt.

Een vergaande samenwerking met andere partners