wonen grondgebonden

Met woningbouw, als hoofdpijler van onze portefeuille, hebben we talloze projecten gerealiseerd in projectmatige grondgebonden woningbouw. 

Onze opdrachtgevers zijn binnen dit segment projectontwikkelaars, ontwikkelende bouwers en woningcorporaties. Dit marktsegment wonen, bestaande uit koop in alle categorieën en sociale woningbouw (huur en koop) vormt tezamen met gestapelde woningbouw een groot deel van onze bureaubasis.

De architectonische verschijningsvorm van onze projecten wordt door ons altijd afgepast op de plaatselijke omstandigheden en mogelijkheden. Wij ontwerpen zoveel mogelijk situatief: de sfeer en beeldtaal worden daarbij sterk bepaald door de stedenbouwkundige setting en randvoorwaarden van het betreffende gebied en –uiteraard- de wensen van de opdrachtgever.

De uitstraling van onze projecten kan zowel traditioneel zijn (in een meer dorpse omgeving) als modern (in een stedelijke uit- of inbreiding). Stijl is hierbij geen dogma maar een voortvloeisel uit de omstandigheden. Markt- en consumentgericht ontwerpen hebben wij wel tot dogma verheven, maar altijd proberen we een hoogwaardige architectuur met een vriendelijke uitstraling te realiseren, waarin ruimtelijkheid en de menselijke maat bepalend zijn.