wonen gestapeld

In de afgelopen jaren hebben wij een groot aantal projecten gerealiseerd in projectmatige gestapelde woningbouw.

Onze opdrachtgevers binnen dit segment zijn projectontwikkelaars, ontwikkelende bouwers en woningcorporaties. Deze projecten zijn zowel gebaseerd binnen nieuwbouwlocaties als op herontwikkelingslocaties, welke vaak meer complex, maar daardoor zeker niet minder boeiend zijn als ontwerpopdracht.

Bij herontwikkelingsopgaven komt onze brede bureauexpertise bij uitstek tot zijn recht, aangezien wij ook vaak betrokken zijn bij de haalbaarheidsonderzoeken die tot deze opgaven leiden en wij onze rol als adviseur op financieel vlak met verve kunnen uitspelen.

De architectonische verschijningsvorm van onze projecten wordt door ons altijd afgepast op de plaatselijke omstandigheden en mogelijkheden. Gelijk als bij grondgebonden opdrachten ontwerpen wij hierbij zoveel mogelijk situatief: de sfeer en beeldtaal worden daarbij sterk bepaald door de stedenbouwkundige setting en randvoorwaarden van het betreffende gebied en –uiteraard- de wensen van de opdrachtgever.

De uitstraling van onze projecten kan zowel traditioneel zijn (in een meer dorpse omgeving) als modern (in een stedelijke uit- of inbreiding). Stijl is hierbij geen dogma maar een voortvloeisel uit de omstandigheden. Markt- en consumentgericht ontwerpen hebben wij wel tot dogma verheven, maar altijd proberen we een hoogwaardige architectuur met een vriendelijke uitstraling te realiseren, waarin ruimtelijkheid en de menselijke maat bepalend zijn.