revitalisatie / hergebruik

Als bureau zien wij het hergebruik van gebouwen als een vorm van duurzaam bouwen.


Renovatie Woningbouw
Mede door de maatschappelijke en markt ontwikkelingen wordt renovatie een steeds belangrijker item. Slopen wordt niet langer als een automatisme gezien aangezien hiermee ook vaak de samenhang in de wijk wordt verstoord.

Woningen uit de jaren '60 en '70 van de vorige eeuw komen steeds meer in aanmerking voor renovatie. Dit zijn vaak kleine woningen met een slechte isolatie en een arme uitstraling. Als bureau hebben wij een aantal van dit soort projecten uitgevoerd, zowel grootschalig als kleinschalig. Participatie door bewoners, financiële haalbaarheid en planning zijn kernwoorden in een renovatieproces.


Restyling bedrijfspanden
Bestaande bedrijfspanden die nog wel kwaliteit hebben, kunnen hun uitstraling in de loop der jaren verloren hebben. Een nieuwe jas voor een dergelijk gebouw kan dan een duurzame en financieel aantrekkelijke oplossing zijn. Het eindresultaat van een restyling levert vaak een verrassend aantrekkelijk eindproduct op.


Revitalisatie/hergebruik van gebouwen
Revitalisatie van onroerend goed is momenteel actueel. Het behoud van historisch erfgoed, mede mogelijk gemaakt door het gebouw een andere gebruiksfunctie te geven is een belangrijk item bij een aantal projecten die wij in dit segment hebben gerealiseerd. Monumentale panden als een klooster, scholen of een gasthuis zijn omgebouwd tot een appartementencomplex of kantoor, of tot woningen voor een bijzondere doelgroep. 

Ook binnen de zorg blijft dit een actueel thema met complexe randvoorwaarden.