onderwijs

Wij hebben meerdere scholen gerealiseerd, zowel voor basis- als middelbaar onderwijs. Op het gebied van middelbaar onderwijs hebben wij ook grootschalige uitbreidingen gerealiseerd. Momenteel hebben wij meerdere plannen onderhanden voor Brede Scholen waarbij meerdere functies onder één dak zijn gecombineerd zoals bibliotheek, kinderdagopvang, peuterspeelzaal, gemeenschapsvoorziening en gymzaal.

In alle gevallen is het vertalen van de wensen van de opdrachtgever en het letterlijk vormgeven van de onderwijsvisie, aangevuld met onze kennis om een leefbaar en duurzaam gebouw te realiseren, de leidraad om tot een voor de gebruiker succesvol gebouw te komen.

Bij een ontwerpopdracht van een onderwijsgebouw zijn een aantal zaken van onderscheidend belang.  Allereerst is daar de doelgroep en wijze van lesgeven die sterk bepalend zijn voor de inrichting van een lesgebouw. Tegelijk proberen wij vanuit duurzaamheid een gebouw zo flexibel mogelijk te ontwerpen zodat het ook naar de toekomst zoveel mogelijk kan inspelen op wijziging in onderwijsconcepten en gebruik.

Uitstraling is bij een school zeer belangrijk want het moet voor alle betrokkenen goed voelen om er te verblijven. Uitstraling zowel van buiten maar zeker ook aan de binnenkant, die is eigenlijk nog belangrijker want daar moeten de prestaties worden verricht.  Dat hierbij ook een goed verblijfsmilieu noodzakelijk is met goede beschikbaarheid van ruimte, dag- en kunstlicht, frisse lucht, akoestiek, kleurbeleving etc. zijn basisvoorwaarden bij het ontwerp.

Onze missie is geslaagd als wij aan het eind van de rit een oplossing hebben bereikt waarbij alle puzzelstukjes hun plaats hebben gevonden en alle gebruikers zich er prettig voelen!