Duurzaamheid


Het thema Duurzaam Bouwen heeft bij ons bureau uiteraard die aandacht die het verdient maar wel steeds vanuit een pragmatische benadering. Onze passie zit hierbij nadrukkelijk in het praktisch vertalen en toepassen van dit thema.

Duurzaam bouwen vertalen wij dan ook bij voorkeur naar exploitatie, levensduur en toekomstmogelijkheden van een gebouw, zonder daarbij uiteraard de aandacht voor (milieu-) kwetsbare materialen te verliezen.

Samen met opdrachtgevers zijn wij in onze praktijk ten aanzien van de EPC en energiebesparing regelmatig behoorlijk verder gegaan dan de op dat moment van toepassing zijnde bouwvoorschriften en convenanten.

Zo realiseerden wij eind jaren negentig al woningbouwprojecten met een EPC-waarde van 0,6 en lager door allereerst uitgekiend te ontwerpen op aspecten van actieve (natuurlijke) energie in combinatie met passieve maatregelen; o.a. hoogwaardige isolatie. Afhankelijkheid van (dure en kwetsbare) installaties is hierbij zoveel mogelijk vermeden.

Momenteel liggen de prestatie-eisen veelal scherper en zijn innovatieve installaties een onlosmakelijk gegeven. Vanuit een maximaal renderende gebouwisolatie wordt als aanvullende energiebesparing steeds vaker gekozen voor de toepassing van zonnecollectoren, PV, ventilatie met warmteterugwinning, warmtepompen (lucht en WKO), etc. Hierbij worden EPC waardes fors lager dan 0,4 gerealiseerd.

GPR en BREAAM zijn voor ons ook bekende ijkmodellen.

Energie neutraal
Voor de huursector zijn onlangs de eerste door ons ontworpen "nulenergiewoningen" (met een negatieve EPC waarde) opgeleverd. Uiteraard komen dit soort ontwerpen in nauwe samenwerking met een installatieadviseur tot stand. Zie onderstaande link voor meer info:

http://www.qarch.nl/nieuws/energie-0-woningen-opgeleverd.html