Wat is BIM ?


BIM kent vele definities. Aangezien wij BIM zien als een werkmethodiek, hanteren wij Building Information Modeling” als voorkeursuitgangspunt. Een “gewone” 3D-tekening bevat immers ook al informatie maar BIM gaat veel verder dan alleen een 3D-model.

BIM is een werkmethodiek waarbij in één model integraal wordt samengewerkt door zoveel mogelijk disciplines (adviseurs, aannemer, etc.). Samen bouwen zij een virtueel prototype dat moet leiden tot een daadwerkelijk gebouw waarbij afstemmingsverschillen enorm gereduceerd worden. Uit dit prototype kunnen grote hoeveelheid gegevens gegenereerd worden. Dit model (database) bevat immers de gegevens van alle ontwerppartners en hieruit kan o.a. 4D- (planning) of 5D- (kosten) informatie gedestilleerd worden. Zelfs 6D (energiegebruik), 7D (exploitatie) behoren binnenkort ook tot de mogelijkheden.