Quadrant en BIM


Mede vanuit onze jarenlange ervaring met integrale projecten is BIM voor ons een zeer goede aanvulling. Datgene dat voorheen “analoog” en handmatig werd bewaakt, wordt nu digitaal bewaakt in één model en hebben wij een (nog) betere controle op “clashes” tussen de verschillende gebouwmodellen (constructief, installatietechnisch,etc.).

Quadrant werkt met de OpenBim standaard. Deze standaard, die ook door de Rijksgebouwendienst wordt voorgeschreven, biedt ons de mogelijkheid om maximaal aan te sluiten bij de overige bouwpartners ongeacht de software waarmee gewerkt wordt.

Vanuit onze expertise nemen wij bij voorkeur ook het totaalbeheer van het model op ons en treden op als BIM manager. Voor controle en modelbeheer beschikken wij over aanvullende software waarmee op basis van een in eigen beheer ontwikkeld protocol het model kan worden gecontroleerd. Deze controle kan bestaan uit een “clash” detectie waarbij de stukken van de verschillende adviseurs worden gecontroleerd op onderlinge afwijkingen. Tevens is het mogelijk de modellen te controleren op de vooraf vastgelegde uitgangspunten voor het ontwerp (PVE) en dus ook op normen en voorschriften.

Uit het model kunnen hoeveelheden (oppervlakten, inhouden, elementen) gegenereerd worden. Deze functie stelt onze kostendeskundigen in staat tijdens het proces nog beter grip te houden op de bouwkosten.

Samengevat: Werken in een BIM structuur is een vergaande samenwerking met andere partners. Dit leidt tot een eenduidig geheel en zal de faalkosten in het begin van de bouwkolom reduceren. Daarnaast (en vooral) geeft het een grote hoeveelheid extra informatie, die de servicegraad en kwaliteit van ons bureau verder verhoogt.

foto: Stef Mennens, DRIELUIK fotografie